Agora Video Call tasuta videosilla loomiseks

Olukorras, kus tavapärane pillitunni läbiviimine klassiruumis, on osutunud võimatuks, on mingisugusekski alternatiiviks õpilase juhendamine üle videosilla. See tähendab olukorda, kus praktiliselt reaalajas õpetaja ja õpilane/õpilased näevad ja kuulevad üksteist arvutite või nutiseadmete vahendusel.

Videosilla loomise esimeseks eelduseks on kõigi osapoolte internetiühendus. Mida kiirem, seda parem!

Videosilla “kõigis otstes” ehk kasutatavates arvutites või nutiseadmetes peab olema installeeritud videoühenduse loomiseks sama rakenduse tarkvara ehk äpp.

Lingid Agora Video Call äppide allalaadimiseks:

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=io.agora.vcall&hl=et

App Store https://apps.apple.com/us/app/agora-video-call/id1080303824

Agora Video Call on Windows Pc https://appsonwindows.com/apk/2005896/

Kõigile enamlevinud platformidele installeerimiseks kõik ühes kohas (vt lehekülje lõpus Agora Video Call) https://docs.agora.io/en/Agora%20Platform/downloads?fbclid=IwAR1CkJoR6Em5zl-0WuMAwocJoGohBZf3g5te_kwnUtKGVRH_PfpAxHL7SWs

Installeerimisel tuleb märkeruudul klikkides anda kinnitus nõusolekuks rakenduse looja litsentsitingimustega nõustumiseks.

Järgmise sammuna tuleb sisestada oma nimi, et videoühenduse teised osapooled näeksid, kes hetkel virtuaalses klassis viibivad.

Õpetaja loob virtuaalse klassi andes sellele nime. Klass võib olla lahtise uksega ehk ilma paroolita või parooliga lukustataud. Kui klass jääb ilma paroolita, siis piisab sellest, et õpetaja edastab õpilastele klassi nime (SMS, meil, telefonikõne vmt), kui klass on parooliga lukus, siis on vaja edastada lisaks klassi nimele ka võti ehk parool.

Nupu Join Room kaudu luuakse videoühendus virtuaalse klassiruumiga.

Vaikimisi kasutavad arvutid ja nutiseadmed neisse integreeritud mikrofoni ja kaamerat. Kui on soov või vajadus neid muuta, siis seda saab teha ühenduse seadeid korrigeerides (paremal üleval väikese hammasratta ikoon).

Videosilla kasutamisel tuleb arvestada, et nii heli kui pilt siiski liiguvad väikese viitega ning seetõttu koosmäng videokõne vahendusel ei ole võimalik.