A-Stuudio

A-stuudio (alternatiiv-stuudio) eesmärgiks on pakkuda Saue Muusikakooli juures  grupiõppe meetodeid kasutavat puhkpillide rühmaõpet.

Väike A-Stuudio videotutvustus

A-stuudio võtmesõnaks on KOOSMÄNG

Kõiki omandatud oskusi rakendame koheselt üheskoos.

Puhkpille õppima asudes ollakse sageli silmitsi tõdemusega, et esimese palakese ettekandmiskõlbuliku esituseni on pikk ja okkaline tee. Üksikmängija eduelamus ei pruugi esimestel esinemistel vastata ootustele, mille tulemusena võib kergesti tekkida soov edasistest pingutustest loobuda. Koos õppides ja õpitut esitades kogeme tahtmatult pingutama sundivat võrdlust teistega, samas väheneb iga osaleja jaoks esinemisärevust tekitav vastutuse koorem.

Rühmas õppijad tajuvad, et meie lähtekoht on samataoline, kõik on avastusi täis pika tee alguses. Samm sammult uusi omandatavaid muusikalisi oskusi kasutades otsime ja avastame nii enda kui ka kuulaja jaoks üllatusi. Õpime tegema koostööd ühise tulemuse nimel. Tegutsedes ühise eesmärgi nimel ei kao siiski vajadus igaühel eraldi pingutuseks, sest teame hästi, et kogu keti tugevus sõltub keti nõrgimast lülist.

A-stuudios saab spetsialiseeruda vaskpillidest trompeti, altsarve (althorni), metsasarve, tenor-sarve (tenor horni), trombooni, teatavate füüsiliste eelduste korral ka tuuba mängule. Puupillidest on valmisolek õpetada klarnetit ja altsaksofoni. Kõigil on võimalus proovile panna end ka rütmipillidel mängides.

Pillide valikuvõimalus ja edasised soovitused olenevad paljuski kokkutuleva rühma suurusest ja iga mängija individuaalsetest eeldustest. Eesmärk on tekitada võimalikult mitmeksine toimiv muusikaline kooslus, nimetagem seda siis liikmete arvust tulenevalt kas ansambliks või orkestriks.

Töökorraldus

Õpilaste juhendamine toimub kahel korral nädalas – üks tund väikeses rühmas või individuaaltunnina ja teine kokkusaamine kõigile ühiseks koosmänguks.

Vaskpillidele tunde ja gruppide proove viib läbi Harry Illak, puupillide (klarnet ja saksofon) õpetajaks on Andreas Aben.

A-stuudiosse on oodatud muusikast huvituvad 7-11 aastased poisid ja tüdrukud. 

Lähtudes viiuliõppes järjest populaarsemaks osutuva Suzuki õppevorm põhimõtetest, anname soovi korral vanematele võimaluse individuaaltundides olla ka ise aktiivselt koos oma lapsega õpilase rollis. See on muidugi ennekõike võimalus, mitte eeldus.

Ka sellel õppeaastal iga lapse üks vanematest saab osaleda A-Stuudio töös TASUTA!

A-stuudio õppemaks 2020/21 õppeaastal on 55€.

TEATED:

  • A-Stuudio edasijõudnute ühise proovi aeg on neljapäeviti 18:00-18:45 Saue Muusikakooli helistuudios.
  • A-Stuudio 2021 aastal õpingute alustajatega proovid toimuvad kolmapäeviti 18:00-18:45 Saue Muusikakooli helistuudios (sissepääs muusikakooli hoovipoolselt küljelt). Esimene kokkusaamine toimub 8. septembril.

Huvilistel on võimalik septembrikuu jooksul tulla tasuta tutvuma A-Stuudio töökorraldusega rühmatundidesse.

Kuna proovi aega on napp tuleb ettevalmistusteks kohal olla vähemalt 5 minutit varem. Tuleks varuda aega ka peale proovi 5-10 min pillide pakimiseks ja harjutusruumi korda seadmiseks.

  • Igal lapsel (soovitavalt koos vanemaga) on täiendavalt 30 min õppetund õpetajaga kokkulepitud ajal.

Mõned olulised teadmised:

Saue Muusikakooli õpperuumides ja helistuudios on nõutav vahetusjalatsite kasutamine. Soovi korral on võimalik jätta vahetusjalatsid kooli.

IGA LAPSE ÜHEL VANEMAL VÕIMALUS OSALEDA TASUTA A-STUUDIO TÖÖS!

A-Stuudi alustas tegevust Saue Muusikakooli juures 2017. a. septembris.

Küsi täiendavalt infot.