Miks meloodiliselt ja mitte metoodiliselt?

Kui midagi käsitletakse metoodiliselt, siis eeldusena on kasutusel  mingit liiki kindel meetod.

Meetod on tööriist plaanipärasteks ja/või järjepidevaks tegutsemiseks; asjadele lähenemiseks; objektide uurimiseks; tegutsemise ja lähenemise eriviis. 

Muusikas viisi vasteks on meloodia.

Meloodia olemuse määravad üksteisele järgnevad helikõrguslikud intervallid ja helide rütm, meloodia on horisontaalne helikõrgusstruktuur. Meloodia võib olla vormitud perioodina, mis võib jaguneda lauseteks, fraasideks ja motiivideks.

Edasi ajan teadlikult segi sõna VIIS kaks tähendust (muusika meloodia ja metoodikas lähenemise viis). Kui teemade käsitlemisel on kasutusel mitmeid viise, siis on tegemist viisirohkusega, mis on omane suures osas muusikale. Kuna kajastamist leiab siin enamalt jaolt just vabal viisil muusikat puudutavad teemad, tundub mõistlik eelistada metoodiliste käsitluste ees pigem mõttelõngade võrdlust meloodiate kulgemisega.

😉

Rubriigid: Üldiselt, sildid: . Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.