A-Stuudio

A-stuudio (alternatiiv-stuudio) eesmärgiks on pakkuda Saue Muusikakooli juures  grupiõppe meetodeid kasutavat puhkpillide rühmaõpet.

A-stuudio võtmesõnaks on KOOSMÄNG

Omandatud oskusi rakendame kohe ühiselt muusika loomiseks.

Puhkpille õppima asudes ollakse sageli silmitsi tõdemusega, et esimese palakese ettekandmiskõlbuliku esituseni jõudmiseks on tee kaunis pikk ja okkaline. Üksikmängija eduelamus ei pruugi esimestel esinemistel vastata ootustele, mille tulemuseks võib olla tekkiv soov edasistest pingutustest loobuda. Koos õppides ja õpitut esitades kogeme tahtmatult pingutama sundivat võrdlust teistega, teisalt väheneb iga osaleja jaoks esinemisärevust tekitav vastutuse koorem.

Kõik rühmas õppijad teavad, et meie lähtekoht on samataoline, kõik on avastusi täis pika tee alguses. Samm sammult uusi omandatud muusikalisi oskusi kasutades otsime ja avastame nii enda kui ka kuulaja jaoks üllatusi. Õpime tegema koostööd ühise tulemuse nimel. Tegutsedes ühise eesmärgi nimel ei kao siiski vajadus igaühel eraldi pingutuseks, sest teame hästi, et kogu keti tugevus sõltub keti nõrgimast lülist.

A-stuudios saab spetsialiseeruda vaskpillidest trompeti, altsarve (althorni), metsasarve, tenor-sarve (tenor horni), teatavate füüsiliste eelduste korral ka tuuba mängule. Puupillidest on valmisolek õpetada klarnetit ja altsaksofoni. Kõigil on võimalus proovile panna end ka rütmipillidel mängides.

Pillide valikuvõimalus ja edasised soovitused olenevad paljuski kokkutuleva suurusest, iga mängija eeldustest ja ka vajadusest tekitada toimiv muusikaline kooslus, nimetagem seda siis liikmete arvust tulenevalt kas ansambliks või orkestriks.

Õppimine toimub kuni kahel korral nädalas – üks kokkusaamine väikeses rühmas ja teine kõigile koos koosmänguks.

Vaskpillidele tunde ja väiksemate gruppide proove viib läbi Harry Illak, puupillide (klarnet ja saksofon) õpetamiseks on oma nõusoleku andnud Andreas Aben.

A-stuudiosse on oodatud muusikast huvituvad 7-11 aastased poisid ja tüdrukud. 

Lähtudes viiuliõppes järjest populaarsemaks osutuva Suzuki õppevorm põhimõtetest, anname soovi korral vanematele võimaluse individuaaltundides olla ka ise aktiivselt koos oma lapsega õpilase rollis. See on kindlasti võimalus, mitte eeldus.

Sellel õppeaastal iga lapse üks vanematest saab osaleda TASUTA!

A-stuudio õppemaks 2017/18 õppeaastal on 43€

 

TEATED:

  • A-Stuudio kõigile ühine prooviaeg on kolmapäeviti 17:00-17:30 Saue Muusikakooli helistuudios.

Kuna proovi aega on napp tuleb ettevalmistusteks kohal olla vähemalt 5 minutit varem. Tuleks varuda aega ka peale proovi 5-10 min pillide pakimiseks ja harjutusruumi korda seadmiseks.

  • Igal lapsel (soovitavalt koos vanemaga) on täiendavalt 30 min õppetund õpetajaga kokkulepitud ajal.

Mõned olulised teadmised:

Saue Muusikakooli õpperuumides ja helistuudios on nõutav vahetusjalatsite kasutamine. Soovi korral on võimalik jätta vahetusjalatsid kooli.

ESIMESEL AASTAL ON IGA LAPSE ÜHEL VANEMAL VÕIMALUS OSALEDA TASUTA A-STUUDIO TÖÖS!

 

Küsi täiendavalt infot.